Latuviitta
   Etusivu            OpenJUMP

OpenJUMP

Kevyt Java-ohjelma. Asennuspaketin koko vain 14 megatavua (lisäksi on toki oltava erikseen asennettu Java).  Ei välttämättä riitä ainoaksi GIS-ohjelmaksi, mutta OpenJUMP kannattaa pitää aina saatavilla jokaisella tietokoneella sekä jokaisella USB-levyllä ja muistitikulla.  Ohjelman käyttöönotto on ongelmatonta sillä se ei vaati asennusohjelmia eikä järjestelmänvalvojan oikeuksia.
 
Keveydestään huolimatta tehokas työkalu, kunhan käsiteltävät aineistot ovat kohtuullisen kokoisia. 
 
OpenJUMP pitää työskentelyn aikana kaiken tiedon muistissaan, joten muistin määrä asettaa ylärajan aineiston koolle.  Poikkeuksena ovat  dynaamiset PostGIS-tasot, jotka voivat olla kuinka suuria tahansa.  Käytännössä työ sujuu hyvin vielä 100000-200000 kohteen suuruisilla aineistoilla.
 
OpenJUMP pystyy lukemaan ja tallentamaan shapefilejä.  Perusominaisuuksiin kuuluu myös PostGIS-tietokantataulujen luku, ja OpenJUMP:ssa on erittäin hyvä kyselytyökalu, jolla voidaan luoda karttatasoja SQL-kyselyn perusteella.  Laajennoksen avulla myös tallennus PostGIS:iin on mahdollista.
 
PostGIS-tietokantatauluja voidaan käyttää dynaamisesti, jolloin taulusta luetaan tiedot vain karttaikkunassa rajatulta alueelta.  Kartalla liikuttaessa vektorit luetaan tietokannasta tarpeen mukaan.  Dynaamiselle PostGIS-tasolle voidaan antaa myös luettavien kohteiden enimmäismäärä (muuntuu SQL-kyselyssä muotoon "limit xxxx").  Tällä tavalla muistin loppuminen ei tule ongelmaksi, vaikka käyttäjä kohdentaisi kartan kuinka tahansa suureen ikkunaan.  Dynaamiset PostGIS-tasot toimivat erittäin nopeasti, tosin Quantum GIS käsittelee niitä vielä hieman nopeammin kuin OpenJUMP.
 
OpenJUMP:iin saa myös lisäosia, joilla voidaan tehdä SQL-kyselyitä Oracle Spatial-, MySQL- ja SpatiaLite-tietokannoista.
 
OpenJUMP on erittäin hyvä työkalu geometrioiden perinpohjaiseen tutkimiseen, sillä se pystyy näyttämään välittömästi kaikki projektissa olevat geometriat WKT-muodossa (Well known text).  Siihen voidaan myös lisätä uusia geometrioita WKT-muodossa, ja WKT-esitysmuoto on vieläpä muokattavissa.
 
OpenJUMP on suunniteltu alun perin Simple Features -määrittelyn mukaisten geometrioiden muokkaamiseen.  Sen alkuperäinen ohjelmoija Martin Davis on myös  Java Topology Suite:n (JTS) tekijä.  JTS on puolestaan kirjasto, joka käsittelee Simple Feature -mallin mukaisia geometrioita, ja sitä käytetään erittäin laajasti avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoissa, myös C-kieliperheen tuotteissa GEOS-kytkennän kautta.
 
OpenJUMP:in WMS-tuki on hyvä, ja siinä on hyödyllinen toiminto, joka näyttää WMS-palvelimelle lähetetyn GetMap-pyynnön. 
 
Deegree-kirjastoon perustuva WFS-lisäosa ei valitettavasti enää toimi kuin korkeintaan deegree:n WFS-palvelimen parina. Versio 0.7 toimi erittäin hyvin myös Geoserver-version 1.7 kanssa WFS-versiolla 1.0.0, mutta sen jälkeen on tehty yhteensopivuuden rikkovia muutoksia sekä Geoserveriin että WFS-lisäosan versioon 1.0 .
 
OpenJUMP:in perusasennuksessa vain rajoitetut tulostusominaisuudet.